• අමතන්න

SHANDONG JINTA MACHINERY GROUP CO., LTD

ලිපිනය: Shandong Feicheng අධි-තාක්ෂණික කාර්මික සංවර්ධන කලාපය

E-තැපැල්:admin@jintagroup.com

දුරකථන: 86-0538-3399066;0538-3393266;0538-3393566

ෆැක්ස්: 0538-3399066

සිප් කේතය: 271600

වෙබ් අඩවිය: www.jintamachinery.com, www.jintagroup.com

දැන් විමසන්න

ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න

සිතියම්